Práce MusicBoardu je zacílena na zefektivnění velkoplošné reklamy při pořádání hudební produkce zejména rockových koncertů, turné , festivalů i klubových akcí. V České republice je tradičně velmi dobré pokrytí venkovní reklamou. Ta poskytuje na rozdíl od jiných médií celou řadu výhod. Tou největší je možnost cílit na konkrétní skupiny posluchačů a návštěvníků. Vhodně postavená kampaň může i malým počtem ploch zajistit zásahy cílové skupiny, která by jinak neměla možnost se o akci dozvědět.