Agentura MusicBoard byla založena v roce 2015 třemi společníky D.Strnadem, J.Urbanem a J.Leitnerem .

Práce MusicBoardu je zacílena na zefektivnění velkoplošné reklamy při pořádání hudební produkce zejména rockových koncertů, turné , festivalů i klubových akcí. V České republice je tradičně velmi dobré pokrytí venkovní reklamou. Ta poskytuje na rozdíl od jiných médií celou řadu výhod. Tou největší je možnost cílit na konkrétní skupiny posluchačů a návštěvníků. Vhodně postavená kampaň může i malým počtem ploch zajistit zásahy cílové skupiny, která by jinak neměla možnost se o akci dozvědět.

Venkovní reklama je také jedním z mála mediatypů, který umí zasáhnout mladé cílové skupiny. Tam kde selhávají televize, rádia ale i časopisy a internet nastupuje právě venkovní reklama. Příkladem jsou nádraží, metro, okolí atraktorů s vyšším procentem mladých lidí, paralelní akce, školy atd.

Naším mottem je aby byla hudba vidět. Hudební produkce je spojena neodlučitelně s vizuální složkou. Ta bývá dost často prezentována nevhodně. Proto je součástí našich služeb i pomoc s úpravou kreativity a případně i kompletní zajištění vizuálních podkladů podle poskytnutých předloh.  Umíme zohlednit faktory jako optimální délku kontaktního času, odhadnout počet hrubých zásahů a tím optimalizovat prostředky vynaložené do venkovní reklamy.

Žádná kampaň pro nás není malá. I dvě dobře vybrané plochy, dva nosiče venkovní reklamy, mohou zasáhnout desítky tisíc lidí a zajistit vyšší návštěvnost pro vaši akci.

Naše portfolio – zobrazit

Venkovní reklamu zajišťujeme na území České republiky. Máme uzavřené smlouvy s poskytovateli venkovní reklamy a pokrýváme 85% dostupného inventory. Musicboard poskytuje plochy anebo sjednává přímé smlouvy mezi klienty a poskytovateli. Pro kulturní akce nabízíme stejné anebo vyšší slevy, nežli samotní poskytovatelé a to zejména z důvodu kumulace objednávek. Umíme zajistit klasické billboardy, CLV, bannery, bigboardy i double bigy, rotundy a LED. Umíme zajistit vnitřní reklamu ve veřejných prostorách nádraží, metra, v nákupních center a na letišti.

Umíme zajistit plochy v okolních zemích: Rakousku, Slovensku, Polsku a Německu a tím navýšit návštěvnost nejen v příhraničních oblastech ale také u  velkých projektů v Praze, Brně a ostatních centrálně situovaných lokalitách.

V čem je naše přidaná hodnota

U každé akce hledáme jak jí zefektivnit s ohledem na celkový mediamix. Každý promotér a pořadatel se snaží oslovit a získat co nejdříve plnou kapacitu návštěvnosti pro svoji akci. Náš přístup je individuální. Hledáme jak rozšířit spádové oblasti, hledáme cílové skupiny, které znamenají další potenciál. Pracujeme nejen v prostoru ale také v čase. Umíme zacílit předprodeje i vlastní prodeje včetně last minutové inzerce několik dní před akcí samotnou.